Enåkers Hembygdsförening

 

 

Enåkers Hembygdsförening, som bildades 1943, är till för dem med intresse för Enåkerbygdens historia, utveckling och framtid. Föreningen äger och driver Enåkers Hembygdsgård, belägen strax väster om Runhällens samhälle.

På hembygdsgården finns mycket att se och uppleva. Här finns olika typer av byggnader, parstugan från Sjövastkärret och enkelstugan från Luften, linbastun, smedjan från Kroksbo, bodar från Långmossen och Persbo samt ladan från Järlebo. I byggnaderna finns samlingar av föremål från bygden och i linbastun visar Runstensmuseet sin utställning om runstenarna i Heby kommun.

 

På Hembygdsgården har föreningen egna arrangemang och aktiviteter, men den upplåtes också åt andra. Föreningen samarbetar särskilt med Enåkers Bygdegårdsförening och Runhällens Byalag. Under fredagskvällarna hela sommaren har Runhällens Byalag hembygdsgillen för medlemmarna på Hembygdsgårdens tun.

 

   

 

Ordförande i Hembygdsföreningen är ”Kyrk-Kalle” Andersson, tel.0224-911 28 eller mobil 076-8074529.

 

Kontakt: Gösta Persson, e-post klicka här!

 

Efterlysning: Äldre fotografier, diabilder, film och dokument som har något att berätta om bygdens historia.

 

 

 
 

Se hemsidan för mer information, www.enakershembygdsgard.se.

 
 

Tillbaka