Runhällens Byalag

 

 

 

Byalaget har som 1:a målsättning att stödja utveckling och kultur i vårt geografiska område. Ekonomiskt stöd till Enåkers Bygdegård och dess verksamheter som bland annat består i teater (Friteatern har haft ett Flertal uppträdanden) LillBabs, Devine, Taube , Elvis och Ted Gärdestad-tolkare. Vidare har arrangerat resor med buss för ortens barn, senast till Stockholm och Aquaria, Junibacken, Naturhistoriska Riksmuseet och Teknorama, vilket var mycket uppskattat av alla barnen från Enåker och Runhällen. Vidare upprätthåller Byalaget, med hjälp av en vassklippningsbåt en kanotled från Venenbadet via Mellanhallaren till Lillån, Storån och slutligen fram till Östa. Byalaget sköter även Venenbadet med städning av badstranden varje morgon sommartid med hjälp av ungdomar från trakten, vilka får en liten lön för detta. Även hembygdsgillen för medlemmar under sommaren på fredagskvällar på Enåkers hembygdsgårds tun.

 

 

Ett förtydligande angående ett inköp av en alkoholtestare till våra hembygdsaftnar på Enåkers hembygdsgårds tun:
Vid ett styrelsemöte den 18 oktober 2015 beslöt styrelsen att köpa in en alkoholtestare. Detta är gjort, men har väckt förundran och aggression hos flera medlemmar, som tror att pubkvällarnas värdar eller någon styrelsemedlem skulle kunna anmoda, eller föreslå en gäst att använda den.
Icke!!! Ingen har rätt att utöva någon form av kontroll på en annan människa.
Alla medlemmar är som vanligt hjärtligt välkomna.

Lars Henningsson, Ordf. Runhällens Byalag

 
 
 
 

Dokument nedan öppnas i nytt fönster.

Byalagets styrelseprotokoll 2017-03-02
Byalagets årsmötesprotokoll 2017-03-05
Byalagets konstituerande protokoll 2017-03-05
Byalagets verksamhetsberättelse 2016-2017

Byalagets årsmöte 2016-03-06, klicka här!
Byalagets styrelsemöte 2015-12-06, klicka här!
Byalagets styrelsemöte 2014-10-06, klicka här!
Byalagets styrelsemöte 2014-01-27, klicka här!
Byalagets protokoll 2013-01-07, klicka här!
Byalagets styrelsemöte 2013-02-04 i Enåkers Bygdegård, klicka här!
Byalagets årsmötes protokoll 2013-03-03, klicka här!

 
 

Tillbaka