Kalender 2018

 

 

Årets arrangemang inkommer här efter de olika årsmöten.

Program Enåkers Hembygdsförening 2018

     26 april Arbetsdag Hembygdsgården kl. 10:00.

     10 maj Kristi Himmelfärds dag, Gökotta med gudstjänst Hembygdsgården kl. 8:00.

     26 maj Trefaldighetsafton, källdrickning vid Olsbo källa, samling vid kyrkan kl. 18:00.

     6 juni Nationaldagen, kaffe- och kakkalas Hembygdsgården kl. 13:00-15:00.

     22 juni Midsommarafton, midsommarfest Hembygdsgården kl. 14:00.

     23 juni Gudstjänst Hembygdsgården kl. 18:00, syföreningen bjuder kaffe.

     22 juni- I juli Fest i Heby-veckan, programmet beslutas av styrelsen.

     28 juli Enåkersdagen, programmet beslutas av styrelsen.

     18 november Julmarknad Hembygdsgården.  Tiden beslutas av styrelsen.

Hembygdsgården med café, hantverksbod och runstensmuseum kommer att vara öppen söndagar 10 juni - 26 augusti kl. 12:00-16:00, samt 6 juni och dagligen i Fest i Heby­ veckan 22 juni - 1 juli.